Tjänster

Tjänster

NFS säljer, distribuerar och stöder sina förmäns marknadsinformationslösningar i Finland, övrigar norden och i Baltikum. Våra kunder är vanligtvis banker, förvaltare, fondbolag, förvarings- och back office-aktörer samt massmedier. NFS lokalkännedom och kundservice förenat med våra förmäns globala resurser och teknologiska kunnande - till våra gemensamma kunders fördel.

Applikationer och tjänster

NFS säljer, distribuerar och stöder sina förmäns marknadsinformationslösningar i Finland, övrigar norden och i Baltikum. Våra kunder är vanligtvis banker, förvaltare, fondbolag, förvarings- och back office-aktörer samt massmedier. NFS lokalkännedom och kundservice förenat med förmäns globala resurser och teknologiska kunnande - till våra gemensamma kunders fördel. 

Vi erbjuder ett brett sortiment marknadsinformationslösningar som är en central del av världens största finansbolags front, middle och backoffice funktioner. Vi stöder våra kunders investerings- och operativa processer bland annat genom att erbjuda objektiva prisvärderingar av masskuldebrevslånens flera miljoner olika produkter.  Vi erbjuder grund- och prisuppgifter för olika instrument från alla globala marknader, priskurskällor som möjliggör elektronisk börshandel och annan teknisk infrastruktur. Vi erbjuder även sofistikerade analysverktyg samt skräddarsydda webbsidor samt terminalprodukter för visning av marknadsinformation.

Applikationer och tjänster

Banker

Outsourcade webbtjänster för presentation av marknadsinformation. Dessa webbtjänster kan integreras smidigt med kundföretags egna webbsidor och kontorsanvändargränssnitt.

Portfölj- och analyslösningar, know your customer -modellering samt skapande av rekommendationer som motsvarar kunens investeringsprofil inriktade som stöd vid försäljning ac placeringstjänster och åt kundtjänster.

Banker

Förvaltare

Marknadsinformationsterminalerd för portföljförvaltare, försäljare av placeringstjänster, personer som jobbar inom kundtjänst och aktiva slutanvändare.

Förvaltare

Fondbolag

Instrument-basdata, kursinformation och bolagshändelser för bruk inom portföljvärdering, NAV-uträkningar, rapportering samt riskhantering.

Självständiga prisutvärderingstjänster av masskuldebrevslån, OTC -derivat och andra illikvida instrument på alla signifikanta marknader.

Fondbolag

Mediaföretag

Outsourcade marknadsinformationslösningar som kan integreras smidigt med mediaföretagets egna system. Fördrjöjd eller realtidskurser samt dagens slutkurser.

Mediaföretag