Konsultation

Konsultation

NFS erbjuder konsultation oberoende av applikationer eller teknologier för utvecklingsprojekt inom utvalda branscher. Genom att fokusera oss på några nyckelbrancher kan vi ge våra kundföretags businessledning en kunnande kumpan för bland annat planering av nya affärsverksamhetskonsept, förberedning av anskaffningar, konkurrentutsättning av leverantörer och förberedande av utvecklingsrekomendationer för slutliga beslut.

Konsultation

NFS erbjuder konsultation oberoende av applikationer eller teknologier för utvecklingsprojekt inom utvalda branscher. Vi har speciellt fokuserat oss på utveckling av informationssystem och business-prosesser inom följande områden:

  • kapitalförvaltning, värdepapperförmedling, fondverksamhet, bankers kapitalmarknads- och treasure-verksamheter samt
  • kortverksamhet och betalningstjänster

Samtliga NFS:s konsulter har lång erfarenhet av branschen. Tillförlitlighet, proaktiva problemlösningsförmågor, flexibilitet och kapabilitet att kunna kommunicera med både businessorganisationer och utvecklingsavdelningar kännetecknar oss. Våra projektledare har  ofta både branch- och projektledningscertificat.

Konsultation

Utvecklings- och programhantering

Genom att fokusera oss på några nyckelbrancher kan vi ge våra kundföretags businessledning en kunnande kumpan för bland annat planering av nya affärsverksamhetskonsept, förberedning av anskaffningar, konkurrentutsättning av leverantörer och förberedande av utvecklingsrekomendationer för slutliga beslut. Vi erbjuder också våra tjänster för programmens projektplanering och dessas handledning. Vår branschkännedom syn i och med att vi pratar samma språk med businessledningen såväl som med ICT-ledningen och leverantörerna.

Utvecklings- och programhantering

Projekthandledning

Våra projektledare har långa erfarenheter av olika typers projekt och olika miljöer inom de för oss bekanta investerings- och betalningstjänstbranscherna. Vi är intresserade av både affärsverksamhets- och tekniska projekt. Rollerna kan anpassas enligt kundens behov och vad beträffar metoder och förfaringssätt kan vi använda våra egna eller anpassa oss till kundens praxis.

Projekthandledning

IT / ICT

Vi utför produktutveckling och erbjuder tekniska resurser för våra kunders projekt utgående från vårt utvecklingsteams breda teknologiska kompetens. Vi pratar ett gemensamt språk med såväl businessledning som med IT-ledningen och systemleverantörer inom de för oss bekanta branscherna.

IT / ICT