Konsultointi

Konsultointi

NFS tarjoaa sovelluksesta ja teknologiasta riippumatonta konsultointia valikoitujen toimialojen kehityshankkeissa. Keskittyminen muutamaan avaintoimialaan merkitsee sitä, että asiakasyritystemme liiketoimintajohto saa meistä osaavan kumppanin muun muassa uusien liiketoimintakonseptien suunnitteluun, hankintojen valmisteluun, toimittajakilpailutuksiin ja kehityssuositusten tekoon lopullisia päätöksiä varten.

Konsultointi

NFS tarjoaa sovelluksesta ja teknologiasta riippumatonta konsultointia valikoitujen toimialojen kehityshankkeissa. Olemme keskittyneet erityisesti:

  • varainhoidon, arvopaperivälityksen, rahastoliiketoiminnan, pankkien pääomamarkkina- ja treasury-toimintojen sekä
  • korttiliiketoiminnan ja maksamisen tietojärjestelmien ja liiketoimintaprosessien kehittämiseen.

Kaikki NFS:n konsultit ovat kokeneita toimialaosaajia, joille on tunnusomaista luotettavuus, proaktiivinen ongelmanratkaisukyky, joustavuus ja kyky kommunikoida rakentavasti liiketoiminnan ja tietohallinnon välillä. Projektipäällikkömme ovat tyypillisesti sekä toimiala- että projektisertifioituja.

Konsultointi

Kehitys- ja hankehallinta

Keskittyminen muutamaan avaintoimialaan merkitsee sitä, että asiakasyritystemme liiketoimintajohto saa meistä osaavan kumppanin muun muassa uusien liiketoimintakonseptien suunnitteluun, hankintojen valmisteluun, toimittajakilpailutuksiin ja kehityssuositusten tekoon lopullisia päätöksiä varten.

Tarjoamme palvelujamme myös hankkeiden lopulliseen projektointiin ja niiden hallintaan. Toimialaosaamisemme näkyy siinä, että puhumme yhteistä kieltä liiketoimintajohdon ja toisaalta ICT-hallinnon sekä toimittajien kesken.

Kehitys- ja hankehallinta

Projektinhallinta

Projektipäälliköillämme on pitkä kokemus erityyppisistä projekteista, erilaisissa ympäristöissä, mutta aina meille tutuilla sijoittamisen ja maksamisen toimialoilla. Meitä kiinnostavat sekä tekniset että liiketoimintaprojektit, roolit voidaan sovittaa asiakaskohtaisesti ja menetelmien osalta tuomme omamme tai sopeudumme asiakkaan käytäntöihin.

Projektinhallinta

IT / ICT

Teemme sovelluskehitystä tai tarjoamme teknisiä resursseja asiakkaidemme projekteihin hyödyntäen kehitystiimimme laajaa teknologiaosaamista. Puhumme yhteistä kieltä meille tuttujen toimialojen liiketoimintajohdon kanssa ja kommunikoimme sujuvasti IT-hallinnon ja järjestelmätoimittajien kanssa.

IT / ICT